mã độc tống tiền TorrentLocker

Ransomware đã bắt đầu tìm đường tấn công smartphone

11:01, 12/07/2017

Sau khi ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng máy tính trên toàn thế giới, mã độc tống tiền (ransomware) đã bắt đầu tìm đường tấn công smartphone, với hệ điều hành bị tấn công đầu tiên là Android.