mạng lưới viễn thông

Viettel thực hiện thành công chiến lược Việt Nam hóa mạng lưới viễn thông

14:52, 24/03/2023

Viettel triển khai thành công hệ thống tổng đài thoại cho mạng 4G, 5G (hệ thống IMS) do chính mình nghiên cứu, sản xuất. Thành tựu này khẳng định Viettel đã chính thức đưa toàn bộ hệ thống cấu thành mạng lõi 4G, 5G “Make in Viet Nam” vào mạng lưới.