Marketing tương tác

Marketing tương tác - cơ hội mà Yahoo bỏ lỡ

08:50, 09/08/2016

Yahoo thất bại không chỉ bởi lạc hậu về công nghệ, mà còn bởi vì đã không chịu chấp nhận xu hướng marketing mới mà công nghệ tạo ra – xu hướng marketing tương tác.