MeInvoice

Công nghệ Blockchain giúp chống giả mạo hóa đơn điện tử

10:57, 30/09/2019

Công nghệ Blockchain giúp lưu trữ tất cả những thay đổi liên quan đến hóa đơn dưới dạng các liên kết chuỗi khối không thể tác động, phá vỡ.