Meredith

Meredith đạt được thỏa thuận mua lại Time Inc với giá 1,8 tỷ USD

15:55, 27/11/2017

Meredith Corp. cho biết họ sẽ mua Time Inc. với giá khoảng 1,8 tỷ USD trong một thỏa thuận để sáp nhập 2 tạp chí khổng lồ này lại thành một. Theo Business Insider, Meredith sẽ trả 18,5 USD cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt và đồng thời chịu trách nhiệm cho một khoảng nợ có giá trị khoảng 1 tỷ USD.