Microsoft Exchange

Cảnh giác 4 lỗ hổng mới trong Microsoft Exchange

16:19, 20/02/2023

Trong số 12 lỗ hổng bảo mật mới tồn tại ở sản phẩm của Microsoft vừa được Cục An toàn thông tin cảnh báo, các chuyên gia đặc biệt lưu ý 4 lỗ hổng trong Microsoft Exchange.