Microsoft Exchange Server

Windows nhận bản vá bảo mật sửa chữa 96 lỗi

Windows nhận bản vá bảo mật sửa chữa 96 lỗi

10:53, 14/01/2022

Microsoft đã phát hành bản vá Patch Tuesday đầu tiên trong năm 2022 để sửa 96 lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành Windows 10 và 11.