Miichisoft

Miichisoft xuất sắc là Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm hàng đầu tại Sao Khuê 2021

Miichisoft xuất sắc là Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm hàng đầu tại Sao Khuê 2021

14:38, 23/12/2021

Sáng 24/04/2021, Lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) đã được tổ chức tại Hà Nội.