MISA

Misa được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2022

Misa được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2022

15:38, 11/10/2022

Vượt qua gần 400 đề cử và nhiều vòng thẩm định, phần mềm quản lý ngân sách nhà nước của Misa vừa được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards năm 2022.