một cửa điện tử

Hà Nội tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng

10:32, 05/08/2023

TP. Hà Nội đặt mục tiêu 100% các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng hệ thống, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền TP.