Nâng cấp Windows 7

Microsoft khuyến nghị người dùng Windows 7 nâng cấp hệ điều hành

14:22, 22/03/2019

Windows 10 là hệ điều hành mới nhất của Microsoft, nhưng có khá nhiều người dùng vẫn đang sử dụng các hệ điều hành cũ hơn. Với những người sử dụng Windows 7, Microsoft đang tích cực khuyến nghị nâng cấp.