Nền tảng

Vietnam - ASIA DX Summit 2022: Chuyển đối số tại Châu Á

Vietnam - ASIA DX Summit 2022: Chuyển đối số tại Châu Á

09:00, 26/05/2022

Chiều 26/5, Tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á (Vietnam - ASIA DX Summit 2022) được tổ chức Hội thảo chuyển đối số tại Châu Á.