nền tảng số Make in Vietnam

Bộ TT-TT giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

Bộ TT-TT giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

11:32, 25/12/2020

Ngày 25/12, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức “Lễ giới thiệu Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.”