Nền tảng TestFlight

Nền tảng TestFlight của Apple bị lợi dụng phân phối ứng dụng độc hại

Nền tảng TestFlight của Apple bị lợi dụng phân phối ứng dụng độc hại

16:08, 17/03/2022

Hãng Sophos đã phát hiện một tổ chức tội phạm đang phân phối các ứng dụng giả mạo cho người dùng iOS và Android.