Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản

Đà Nẵng tổ chức Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019

Đà Nẵng tổ chức Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019

09:56, 17/10/2019

Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác CNTT, phát triển bền vững trong Cách mạng công nghiệp 4.0" sẽ diễn ra vào ngày 22.10 tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.