nghỉ việc

Google, Facebook cho nhân viên nghỉ việc như thế nào?

Google, Facebook cho nhân viên nghỉ việc như thế nào?

11:28, 04/05/2016

Quá trình cho thôi việc ở các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook, Microsoft cực kỳ văn minh và quy củ. Điểm chung ở các công ty này là họ sẽ viết một bức thư giới thiệu người nhân viên họ cho thôi việc để có cơ hội xin việc ở các công ty khác.