Ngô Bảo Châu

Viện toán Cao cấp của Gs. Ngô Bảo Châu hợp tác với VINASA đào tạo công nghệ Số

Viện toán Cao cấp của Gs. Ngô Bảo Châu hợp tác với VINASA đào tạo công nghệ Số

18:05, 16/06/2021

Sẽ có một mô hình đào tạo Toán ứng dụng nói riêng và các chương trình đào tạo công nghệ số nói chung, với các giáo viên “xịn” và sinh viên chất lượng cao, để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho đất nước. Và xa hơn, “để thế giới phải đến Việt Nam mà học”.