nhân tài

Môi trường làm việc hạnh phúc: Nơi thu hút và giữ chân nhân tài.

Môi trường làm việc hạnh phúc: Nơi thu hút và giữ chân nhân tài.

11:56, 27/11/2018

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng nhân sự ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.