Nhân viên Amazon

Amazon tuyển thêm 10.000 nhân viên ở Anh

16:23, 17/05/2021

Amazon đã tuyển dụng hơn 100.000 nhân viên tại Mỹ vào năm ngoái khi nhu cầu việc làm tăng cao trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Giờ đây, công ty cũng đang mở rộng cơ hội việc làm ở Anh.