PC-Covid

Phiên bản PC-Covid trên iOS bổ sung tính năng tự khai tiêm vắc xin

Phiên bản PC-Covid trên iOS bổ sung tính năng tự khai tiêm vắc xin

11:46, 11/01/2022

Bên cạnh tối ưu hóa giao diện và cải thiện hiệu suất, phiên bản cập nhật PC-Covid 4.1.6 trên nền tảng iOS được bổ sung tính năng tự khai tiêm vắc xin ngay trên ứng dụng.