phần mềm WinRAR

Lỗ hổng trong WinRAR đang bị lợi dụng để tấn công qua email

14:29, 22/11/2023

Một lỗ hổng tồn tại trong phần mềm nén tệp WinRAR vẫn đang được các tin tặc dùng để tấn công các cơ quan chính phủ.