phát triển Chính phủ số

Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện Chính phủ số vào năm 2030

12:08, 28/06/2022

Trong kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam vào năm 2030 sẽ thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.