phát triển Chính phủ số

18 địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với FPT

18 địa phương đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với FPT

18:17, 04/05/2022

Hà Nam là địa phương thứ 18 đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số với FPT. Qua đó, khẳng định cam kết đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của Tập đoàn này với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.