Pinterest

PayPal sắp mua lại Pinterest với giá 39 tỉ USD

PayPal sắp mua lại Pinterest với giá 39 tỉ USD

10:26, 22/10/2021

Một nguồn tin giấu tên vừa cho biết PayPal đang trong quá trình đàm phán giai đoạn cuối để mua lại công ty truyền thông xã hội Pinterest.