PolyScope

Châu Á - TBD: Thị trường robot công nghiệp đầy tiềm năng

Châu Á - TBD: Thị trường robot công nghiệp đầy tiềm năng

11:11, 02/12/2015

Theo Liên đoàn Robot Quốc tế, tỷ lệ sử dụng robot công nghiệp tại khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ tiếp tục gia tăng khi mà các nhà sản xuất nhận ra những giải pháp tự động hóa này là chìa khóa để thúc đẩy sự tăng trưởng.