Qualcomm

Apple bất lợi trong cuộc chiến với Qualcomm

Apple bất lợi trong cuộc chiến với Qualcomm

Thứ ba lúc 14:29

Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối yêu cầu của Apple trong việc ngăn chặn Qualcomm thực hiện các hành động pháp lý nhằm vào công ty, sau khi thỏa thuận cấp phép mới giữa hai bên kết thúc.