Qualcomm

Apple khai thác TSMC để xây dựng modem iPhone 5G tùy chỉnh

Apple khai thác TSMC để xây dựng modem iPhone 5G tùy chỉnh

Thứ năm lúc 11:14

Apple muốn cắt giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm cho các thành phần quan trọng.