quản lý công dân

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

15:10, 01/03/2021

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư) đã chính thức được Bộ Công an khai trương vào ngày 25/2/2021. CSDLQG về dân cư được xem là một bước đột phá trong quản lý dân cư tại Việt Nam, là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại. Với