Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup

Vingroup tài trợ gần 90 tỷ đồng cho nhiều dự án KHCN và Văn hóa - Lịch sử năm 2022

15:21, 26/10/2022

Khoản tiền này được Vingroup tài trợ cho 19 dự án Khoa học Công nghệ và 5 dự án Văn hóa - Lịch sử có giá trị thực tiễn, có tiềm năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.