RATDispenser

Mã độc mới có khả năng trốn hầu hết các phần mềm diệt virus

Mã độc mới có khả năng trốn hầu hết các phần mềm diệt virus

12:42, 25/11/2021

Các chuyên gia an ninh mạng tại công ty HP (Mỹ) đã đưa ra cảnh báo cho biết, họ đã phát hiện một phần mềm độc hại mới có tên là RATDispenser có khả năng trốn tránh hầu hết các phần mềm diệt virus.