Responsible Business 2021

Ngành ICT tìm kiếm các cơ hội từ những “giao dịch xanh”

15:44, 02/06/2021

Khi tính bền vững trở thành chính hoạt động kinh doanh chứ không phải một chương trình riêng biệt, các cơ hội kinh doanh được tạo ra từ các giao dịch xanh mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.