RibbonFET

IBM và Samsung tạo ra bước đột phá trong thiết kế chất bán dẫn

14:27, 14/12/2021

IBM và Samsung vừa tuyên bố đã tạo ra một bước đột phá trong thiết kế chất bán dẫn, giúp mở ra tương lai cho các chip hoạt động một cách hiệu quả hơn.