rò rỉ công nghệ

Đài Loan nỗ lực ngăn chặn rò rỉ công nghệ nhạy cảm vào Trung Quốc

Đài Loan nỗ lực ngăn chặn rò rỉ công nghệ nhạy cảm vào Trung Quốc

12:29, 17/12/2021

Các cơ quan quản lý Đài Loan có thể sẽ chặn giao dịch liên quan đến công nghệ nhạy cảm theo quy tắc mới.