Robot Cloud Ginger

Robot có thể là người hùng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

Robot có thể là người hùng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

18:13, 09/04/2020

Nhờ tính năng nổi trội như khả năng chống phơi nhiễm, tốc độ xử lý công việc nhanh chóng, robot đang được sử dụng trong nhiều công tác chống sự lây lan của dịch COVID-19.