Robot Rainbow Dash

Robot của Google có thể tự biết cách bước đi

Robot của Google có thể tự biết cách bước đi

11:30, 11/03/2020

Lĩnh vực chế tạo robot đang tiến bộ không ngừng khi mới đây một robot có tên Rainbow Dash đã tự dạy mình cách bước đi.