robot tiếp tân

Robot sẽ không thể “cướp việc” của con người!

15:58, 22/10/2016

Các công nghệ mới đã và đang loại bỏ công việc của con người trong suốt nhiều thế kỷ nay, tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng, theo thời gian, tự động hóa mang đến nhiều sự tiện nghi và phồn vinh hơn sự khổ sở. Đây là nhận xét của TS. James ‘Bo’ Begole, được đăng tải trên The Huffington Post. Nhịp