robot xã hội

Robot càng "giống người" càng có khả năng thuyết phục và thu phục

Robot càng "giống người" càng có khả năng thuyết phục và thu phục

16:19, 18/10/2019

Robot càng được lập trình giống con người, nó càng có khả năng thuyết phục và thu phục. Đây được xem là một nguy cơ trong tương lai, mà Kaspersky đề cập đến trong bản báo cáo bảo mật "Tiềm năng của robot xã hội nhằm thuyết phục và thao túng: chứng minh khái niệm".