Safety Café Vietnam

Tìm hiểu về an toàn và quyền riêng tư trên mạng cùng “Safety Café Vietnam”

15:33, 30/09/2022

Sự kiện Safety Café Vietnam sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 7/10 tới, nhằm phổ biến cho người dùng các tính năng về an toàn và quyền riêng tư, đặc biệt là tìm hiểu về bảo vệ an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên trên các nền tảng Facebook và Instagram.