Samsung

Samsung tăng 10% giá bộ nhớ flash 3D NAND

Samsung tăng 10% giá bộ nhớ flash 3D NAND

15:31, 22/12/2022

Samsung đã tăng giá bộ nhớ flash 3D NAND của mình lên 10% trong nửa đầu tháng này sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa YMTC (Trung Quốc) vào danh sách đen.