Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10/S10+ giá hời cho chủ thẻ MSB

Samsung Galaxy S10/S10+ giá hời cho chủ thẻ MSB

14:58, 08/03/2019

Giảm giá 2 triệu đồng cho chủ thẻ quốc tế mua Samsung Galaxy S10/S10+, đây là ưu đãi mà MSB dành cho khách hàng dịp này.