Sản phẩm

Nhiều người muốn Touch ID quay lại iPhone 13

Nhiều người muốn Touch ID quay lại iPhone 13

16:58, 23/06/2021

Khảo sát của trang tin PhoneArena chỉ ra Touch ID là tính năng hàng đầu mà người dùng mong mỏi có mặt trên iPhone 13.