sản xuất pin mặt trời

Độc đáo pin mặt trời trong suốt gắn lên cửa sổ

Độc đáo pin mặt trời trong suốt gắn lên cửa sổ

15:35, 31/03/2020

Điều gì xảy ra nếu mọi cửa sổ trong nhà bạn có thể tạo ra điện? Một công ty khởi nghiệp ở Redwood City, California (Mỹ) cho rằng công nghệ của họ có thể giúp hiện thực hóa ý tưởng đó.