sáng kiến YIGF

Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2021

Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam 2021

16:28, 08/11/2021

Trong khi những người trẻ tuổi sử dụng công nghệ và Internet trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người lại không biết về tầm quan trọng của quản trị Internet.