Social Media Marketing

Tiếp thị tự động: Công cụ đắc lực dành cho Startup

14:23, 06/02/2017

Năm 2017, chỉ riêng nước Mỹ sẽ có hơn 200 triệu người dùng smartphone và trên phạm vi toàn cầu, con số này sẽ đạt mốc 2,3 tỷ người (Theo số liệu của Statista). Những con số này hứa hẹn một thị trường đầy tiềm năng để quảng cáo di động có thể bùng nổ mạnh mẽ.