SotaTek

Dịch Vụ Phát Triển Phần Mềm xếp hạng 5 Sao: Giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của SotaTek

Dịch Vụ Phát Triển Phần Mềm xếp hạng 5 Sao: Giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của SotaTek

15:23, 01/07/2022

Xuất sắc vượt qua 314 đề cử, Dịch vụ Phát triển Phần mềm của SotaTek đã vinh dự đạt danh hiệu Giải thưởng Sao Khuê 2022 - Xếp hạng 5 Sao.