sự cố cáp quang

Tuyến cáp quang biển thứ 5 tại Việt Nam gặp sự cố

15:04, 21/02/2023

Tuyến cáp SMW3 vừa gặp sự cố lỗi cáp đoạn S2.7 (Singapore - BU12), như vậy tổng cộng đã có 5/5 tuyến cáp quang biển kết nối internet đến Việt Nam đang gặp lỗi.