tái chế nước

Singapore đã làm gì để "hô biến" nước thải thành nước sạch?

Singapore đã làm gì để "hô biến" nước thải thành nước sạch?

14:57, 17/08/2021

Nước tái chế hiện có thể đáp ứng 40% nhu cầu nước của Singapore và dự kiến tăng lên 55% vào năm 2060, theo cơ quan cấp nước Singapore.