Tấn công APT

Kaspersky dự báo xu hướng tấn công có chủ đích trong năm 2022

Kaspersky dự báo xu hướng tấn công có chủ đích trong năm 2022

11:21, 29/11/2021

Các nhà nghiên cứu tại Kaspersky đã đưa ra dự đoán về các mối đe dọa cấp cao, tấn công có chủ đích (APT) và khái quát về bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng trong năm 2022.