tấn công cài mã độc

1.056 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam

11:42, 08/05/2020

Theo tin từ Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), trong tháng 4-2020, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ghi nhận 203 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố.