Tấn công mạng

Gần 1.000 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin trong nước

Gần 1.000 cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin trong nước

16:26, 04/10/2022

Trong tháng 9/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 988 cuộc tấn công mạng gây sự cố vào các hệ thống thông tin trong nước.