Tấn công mạng

Hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố tại Việt Nam trong năm 2022

Hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố tại Việt Nam trong năm 2022

16:05, 05/01/2023

Đây là thông tin được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra về tình hình an ninh mạng của Việt Nam trong năm 2022 vừa qua.