Tấn công mạng

67% doanh nghiệp Việt chưa hiểu về tấn công chuỗi cung ứng

13:12, 26/05/2023

Đây là con số do chuyên gia bảo mật Nguyễn Mạnh Luật chia sẻ về tấn công chuỗi cung ứng tại hội thảo bảo mật, do VNISA (Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam) tổ chức sáng 25/5 tại TP.HCM.