tăng trưởng GDP

Microsoft thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế Canada

Microsoft thúc đẩy tăng trưởng GDP của nền kinh tế Canada

14:56, 10/05/2022

Theo nghiên cứu mới từ công ty kiểm toán đa quốc gia Ernst và Young (EY), Microsoft với hơn 15.000 đối tác hỗ trợ gần 300.000 việc làm và đóng góp 37 tỷ CAD (28,83 tỷ USD) vào GDP của Canada.