Tăng vốn

FPT tăng vốn điều lệ cho một công ty con lên 1.400 tỷ đồng

FPT tăng vốn điều lệ cho một công ty con lên 1.400 tỷ đồng

14:09, 16/03/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục FPT từ 1.000 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.